Stowarzyszenie
Oszczędnego
Użytkowania Energii
S O U E

60-348 Poznań, ul. Skarbka 2

tel./fax (0-61) 861 41 99
tel. (0-61) 865 80 39

e-mail: soue@wp.pl
              biuro@soue.pl
www: www.soue.pl

NIP 779-19-02-581


| Nasza oferta | Pliki do pobrania |


Nasza oferta

 1. Przeprowadzanie szkoleń przygotowujących do egazminów kwalifikacyjnych dla stanowisk eksploatacji i dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych:
  • elektroenergetycznych
  • cieplnych
  • gazowych
  w siedzibie SOUE oraz na zlecenie zakładów pracy w siedzibie zleceniodawcy.

 2. Sprawdzanie kwalifikacji osób zatrudnionych przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych; elektroenergetycznych, cieplno - mechanicznych i gazowych. (Komisja kwalifikacyjna Nr 006 przy Stowarzyszeniu Oszczędnego Użytkowania Energii) Wzory wniosków egzaminacyjnych w "Plikach do pobrania".

 3. Przeprowadzanie obowiązkowych szkoleń z zakresu BHP.

 4. Opracowywanie instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych.

 5. Organizowanie spotkań, kursów i sympozjów w celu promowania nowoczesnych i oszczędnych urządzeń oraz systemów energetycznych i ochrony środowiska.

 6. Doradztwo, konsultacje, informacje oraz opracowania służące poprawie sprawności, obniżaniu kosztów, pewności zasilania i bezpieczeństwa pracy urządzeń i obiektów energetycznych.

 7. Zbieranie informacji dotyczących najnowszych osiągnięć w dziedzinie urządzeń i systemów energetycznych oraz informowanie zainteresowanych użytkowników o możliwości ich wykorzystania dla poprawy gospodarki energetycznej.

 8. Informacje dotyczące aktualnych przepisów z dziedziny gospodarki energetycznej.

Szczegółowe informacje na temat naszej działalności otrzymacie Państwo pod nr telefonu 0.61 865 80 39 lub 0.61 861 41 99. lub osobiście w biurze SOUE przy ul. Skarbka 2.