Pliki do pobrania

Poniżej można pobrać trzy szablony wniosków. Wybierz odpowiedni wniosek do Twoich kwalifikacji. 

UWAGA! Każdy wniosek składa się z dwóch stron, które prosimy wydrukować na jednej kartce (dwustronnie).

Grupa 1 - Uprawnienia elektroenergetyczne

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych

Grupa 2 - Uprawnienia cieplne

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci cieplnych i innych urządzeń energetycznych

Grupa 3 - Uprawnienia gazowe

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych

§

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 14 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 nr 89, poz. 828 wraz ze zmianami), opłaty egzaminacyjne pobierane są w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników.

           Opłata egzaminacyjna za sprawdzenie kwalifikacji od  dnia  01 stycznia 2021r.  wynosi  280 zł.

          Opłatę  egzaminacyjną należy wnieść na podstawie faktury przed wydaniem świadectwa kwalifikacyjnego na konto nr: 29 1500 1621 1216 2000 5933 0000